97. Basílica de Sant Feliu – Interior

Exposicions en patis, monuments i jardins

Ornamentació acolorida
Autoria: Eduard Maynegra i Alex Segura