96. Basílica de Sant Feliu – Escalinata nord (lateral)

Exposicions en patis, monuments i jardins

Un jardí de llibres
Autoria: Maria Rosa, Carme Albareda, Imma Arango, Siro Ávila, Kati Bota, Mercè Brea, Olga Brea, Carmen Bussó, Mercè Cla, Pilar Iborra, Rosa Maria Poch i Rosa Rubio