95. Plaça de Sant Feliu - Trasfigueres

Exposicions florals urbanes

El Planeta groc
Autoria: Ricard Prat, Jordi de Vera, Judith Torres, Lluís Rabirola i Jaume Adroher