78. Plaça dels Jurats

Exposicions florals urbanes

Sacs de Llavors
Autoria: Pilar Rodríguez