77. Sarraīnes

Exposicions en patis, monuments i jardins

Gremi de Floristes de Figueres i Comarca i Tres Floretes
Autoria: Catalina Moner, Dolors Pujol, Margarita Cotcho, Dolors Viņolas i Joan Morillas