73. Carrer de Ferran el Catòlic - Reixat

Exposicions florals urbanes

Un racó de món
Autoria: Maria Elvira de Bolós, Elena de Bolós i Maria de Bolós