71. Església de Sant Lluc

Exposicions en patis, monuments i jardins

Els jardins dels Manaies
Autoria: Empleats/ades BBVA i empleats/ades de Sanitas