70. Sarra´nes - Primer pis

Exposicions en patis, monuments i jardins

Bosc de Bamb˙
Autoria: Rossana Olaizola