65. Passeig Arqueològic - Mirador de baix

Exposicions en patis, monuments i jardins

Sota l'arbre
Autoria: Brigades de l'Ajuntament de Girona