62. Torre Gironella

Exposicions en patis, monuments i jardins

El mite d'Ícar
Autoria: Josep Tarrés. Muntatge: Rosa Ferrer i Fabià Lourenço

Memorial Mahatma Gandhi
Autoria: Josep Tarrés. Muntatge: Rosa Ferrer i Mamen Alcazar. Hi col·labora: Esmeralda Cortijo