61. Torre Gironella - Cisterna

Exposicions en patis, monuments i jardins

Muntatge Floral
Autoria: Josep Tarrés. Muntatge: Pia Crozet i Rosa Ferrer