60. Jardí dels Alemanys

Exposicions en patis, monuments i jardins

L'acolliment familiar. Un rusc en moviment
Autoria: Assumpta Planas, Àngels Gratacós, Cèsar Renau, Intitut Brugulat: alumnes 1r Batxillerat artístic plàstic, alumnes del PFI-PIP, alumnes de 1r Curs de Disseny i Moblament, Fundació Infància i Família

Soldats vençuts, poble etern
Autoria: Alexandra Soliguer i Mercè Camarena. Hi col·labora: ARTMAT

L'ànima de les flors
Autoria: M. Gabriela Bondancia, Valeria Véspoli i Miguel Lorente

Una i cinc flors
Autoria: Marta Carreras, Pep Mayol, Jaume Gómez, Aidan Banrich, Sofia Parenti, Ruth Garnatcha, Lia Tabar i Telm Fontàs i alumnes de 1r de Batxillerat de Montessori Palau