57. Universitat de Girona - Escales de Sant Domènec

Exposicions en patis, monuments i jardins

Una biblioteca de pedra
Autoria: Joaquín Salvi, Miguel Durán, Sílvia Simon, Josep Durán, Anna Torrecillas, Clàudia Fontàs, Montserrat Heras i Judit Torrent