56. Universitat de Girona - Claustre de Sant Domènec

Exposicions en patis, monuments i jardins

Claustre d'aigua
Autoria: Anna Comas, Daniel Xifra, Daniela Xifra, Jordi Llinares, Jordi Pujol, Toni Redorta i Xevi Montal