38. Germanes Maria Gay

Exposicions en patis, monuments i jardins

I tu, quina flor ets?
Autoria: Helena Cebrian