37. Centre Bonastruc ça Porta

Exposicions en patis, monuments i jardins

A l'aire
Autoria: Joaquim Casanova, Alex Lama, Dani Sánchez i Sílvia Lladó