36. Casa Sambola - Pla Dalmau

Exposicions en patis, monuments i jardins

Profundum Maris/Mar profund
Autoria: Institut Rubió i Tudurí. Escola de jardineria de Barcelona, Gemma Torres, alumnat 1r curs de CFGM de Jardineria i Floristeria/ PFI Auxiliar Jardineria i Viver, Institut Anna Gironella de Mundet, Alex Tamayo i Santi Ventura, alumnat 2n de CFGM de Manteniment Electromecànic. Hi col·labora: Institut Anna Gironella i Mundet de Barcelona