34. Carrer de Miquel Oliva i Prat

Exposicions en patis, monuments i jardins

Poesia de colors i mosques
Autoria: Anna Vila