30. Palau de Caramany

Exposicions en patis, monuments i jardins

El luxe dels detalls
Autoria: Montserrat Bolet