27. Diputació de Girona - Can Forn

Exposicions en patis, monuments i jardins

Aires de memňria
Autoria: Jesús Borra, Ignasi Casadesús, Pilar Rodríguez, Susanna Cros i Salvador Oller