25. Carrer de la Llebre

Exposicions florals urbanes

Pont del Bisbe
Autoria: Marc Whitelaw