18. Ajuntament de Girona - Fašana

Exposicions en patis, monuments i jardins

Una finestra a la selva
Autoria: Montserrat Bolet