137. Aeroport de Girona

Exposicions en patis, monuments i jardins

Esclat de colors
Autoria: Alba Casals (Les Flors de l'Alba)