128. Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials

Exposicions en patis, monuments i jardins

El balcó de l'Enginyer. La benvinguda de l'enginyer
Autoria: Marta Pous, Montserrat Solà, Mònica Vilanova i M. Àngels Pita