122. Plaça de Santa Susanna – Mercadal

Exposicions florals urbanes

Donem vida, és Temps de Flors!
Autoria: Claudia Cano