119. Carrer Nou - Zona U

Exposicions florals urbanes

El parc dels nens
Autoria: Jordi Batallé, alumnes de les escoles de Girona