117. Pati de les MagnÚlies

Exposicions en patis, monuments i jardins

Son 19
Autoria: Maria del Roser Corcoy, Manuel Sureda i Rosa Sais. Hi col∑labora: Adic Girona