113. Casa del Pont de Pedra, 3

Exposicions en patis, monuments i jardins

Roba Estesa
Autoria: David Mut. Hi col·labora: SMILAX Taller de Florística