107. Pont de les Peixateries Velles

Exposicions florals urbanes

El teixit dels barris
Autoria: Josep Mercader, Magda Martínez, Joan Quer, Lluis Mimó, Donato Delgado, Maria Saltor, Pere Cabnadell i Gemma Ribes